O společnosti

M. M. C. EUROCONSULT se sídlem v belgickém Bruselu, byla založena v roce 1993 jako jedna z prvních společností zabývajících se především strategickým poradenstvím a pomocí českým subjektům, které mají zájem o obchodní a průmyslovou spolupráci s oblastí EU

Za dvacet let svého působení na trhu se společnosti podařilo získat řadu zkušeností s fungováním Evropské unie a vybudovat si širokou síť kontaktů s představiteli odborných útvarů Evropské komise.

M. M. C. EUROCONSULT využívá při své činnosti i externích spolupracovníků, z nichž někteří jsou bývalými pracovníky Evropské komise a znají problematiku dokonale i z širších historických a vývojových souvislostí, a to i v sektorové politice jako je průmysl, energetika, zemědělství nebo doprava, ale i v oblasti spolufinancování ze zdrojů EU, zejména strukturálních fondů a kohezního fondu.

Mezi další aktivity společnosti patří i organizační činnost pro české klienty, kteří jsou tak seznámeni s podmínkami fungování evropského vnitřního trhu. Pro ochránění jejich strategických zájmů jsou vedena jednání a konzultace s odbornými útvary evropských institucí a zjišťování možností financování jejich projektů z fondů EU.